-
Så här säger våra kunder
Våra kunders behov är av yttersta betydelse för oss och att tillgodose dem är vår vardag. Som ett resultat är en stor andel av våra kunder återkommande och ger oss hänvisningar.
 
"För mig har kursen varit lätt att ta till mig eftersom den var så matnyttig med så många praktiska tips som har ändrat min vardag. Jag känner mig mindre stressad och har bättre kontroll på min arbetsdag. Jag har en tydlig plan för alla viktiga arbetsuppgifter och kan nu fokusera på det utan att låta mig distraheras av alla mail som dyker upp. Kursens innehåll med övningar och uppdelning i tre delar varit värdefullt, jag fick möjlighet att jobba med nya rutiner mellan tillfällena. Tillfredsställelsen att ha en rensad inbox och bra planering under flera månader har gjort att jag inte vill gå tillbaka till mina gamla ostrukturerade vanor.

Efter PEP-kursen har min inbox ändrats från oöversiktligt kaos till ordning och reda. Det ger mer energi till att göra det som är viktigt på arbetstid och prioritera ledigheten på fritiden.
Tack för en superbra kurs!"
Bonava Sverige 


"Det är utan tvekan en av de kurser som jag haft mest nytta av någonsin. Jag har på allvar börjat få till en struktur framförallt vad gäller mer strukturerad arbetstid."
Volvo Information Technology

 
"Jag upplevde att kursen gav mig flera användbara verktyg och tips för hur jag, utifrån min nivå, kan utveckla mitt sätt att hantera vardagsprioriteringar i arbetet. Utöver handfasta verktyg gav kursen mig även en ökad medvetenhet på hur stor del av min vardag som är kopplad till planerade respektive oplanerade arbetsuppgifter och hur jag själv kan förebygga hur de påverkar min dag till dag planering. Det har haft en positiv inverkan på upplevd stress kopplad till tidigare tidstjuvar.

Tack igen för en bra kurs!" 
Volvo Car Corporation

"Att få struktur i mitt arbete vilket har lett till bättre planering och ett enklare beslutsfattande. Den tid som det har tagit att gå PEP-kursen har jag fått tillbaka och mer därtill."
Skanska Nya Hem
 
 
"Att känna igen och förstå ett beteende som inte främjar mitt arbete och mående på arbetsplatsen. Jag har lärt mig att planera på ett bättre och effektivare och jag har kontroll över ett antal moment som tidigare kändes bortom min egen kontroll."
Göteborgs stad Gunnared
 
 
"Den absolut största förändringen är att våra ledningsgruppsmöten blivit mer effektiva samtidigt som de ger betydligt mer. Alla kommer väl förberedda, eftersom numera är det ett tydligt krav i förberedelsefasen, vilket gör ev diskussioner mer intressanta och givande. Förr var det en del diskussion om vad man förväntades ta upp och inte. Eftersom mötena nu "flyter på bättre" och ger mer, tycker jag att vi också fungerar bättre som ledningsgrupp."
Scania CV AB
 
 
"Att planera bättre och effektivare. Insett ännu mer vikten av att reservera tid, för att styra sin tid, begränsa, kommunicera mer tydligt, mer respektera sitt egna arbetsuppgifter och vad som är prioriterat - allt detta ger än bättre kontroll och mindre stress. Väldigt bra kurs, som alla kan ta till sig efter funktion och arbete!"
Henkel Norden
 
 
"Utvecklat min person från en tänkande till en aktiv och kreativ medarbetare."
Lantmännen