-
Effektiv kommunikation - en nyckel till ökad effektivitet
 
Att förstå sitt eget och andras beteende är en viktig nyckel för att få bättre fungerade team, effektivare ledarskap, ökad försäljning eller bättre kundvård. Det är helt enkelt en grund för att få mötet mellan människor att bli mer friktionsfritt – och därmed effektivare.
 
Den personliga analysen ger en väldigt tydlig bild av ditt eget beteende och vilka styrkor och svagheter det innebär, och är en grund för att förstå andra människors beteenden, utan att värdera dem.
 
IPU Profilanalys® är också mycket enkel att använda. Analysformuläret tar bara tio minuter att fylla i.
 
 
 
 
Exempel på användningsområden:                    
Ökad självkännedom
Personlig utveckling
Säljträning
Organisationsutveckling
Teamutveckling
Förbättrad kommunikation
Rekrytering
Medarbetarsamtal
Karriärplanering