-
Insikt - överblick - balans!
 
Att du som kund ska hitta ett effektivt arbetssätt och förhållnings-sätt som ger dig en bättre balans i och mellan ditt arbetsliv och privatliv - det är vårt mål.
 
Du kan själv påverka din situation mer än du kanske tror!
Tillsammans kan vi se till att du hamnar i förarsätet igen och samtidigt
öka glädjen i att lyckas nå uppsatta mål och egna förväntningar.
 
Vad som behöver utvecklas varierar naturligtvis, men några saker återkommer ständigt i uppdragen hos våra kunder:
 
  • För mycket tid tillbringas i för många/långa möten med otydliga syften/mål, fel deltagare mm
  • Ett ständigt kämpande med att hinna med all e-post
  • Avsaknad av kontroll över vad som är avslutat och vad som kvarstår
  • Fel balans mellan tid som läggs på att vara tillgänglig, möten, större/viktiga arbetsuppgifter och rutiner som e-post mm
  • Svårigheter att hitta en fungerande struktur på elektroniska/fysiska dokument
 
AntirA ingår i ett globalt nätverk, PEP®worldwide, och har under 16 års tid arbetat med programmen PEP®- Personliga EffektivitetsProgrammet,
 
Färdiga program eller anpassad träning?
Samtalet med dig avgör om det är något av dessa program som är bästa sättet för dig och dina medarbetare att utvecklas, eller en anpassning gjord för just er.